MADE IN USA / #paintingsamerica

(…) W obrazach z amerykańskiego cyklu Piotra Szczura widz dostrzec może często wyłącznie wyizolowane artefakty, wyjęte z szerszego kontekstu cytaty, wykadrowane fragmenty małej i dużej architektury Stanów Zjednoczonych, takie jak pokryty napisami billboard witający podróżnych wjeżdżających do Stanu Utah, pojedyncze przęsło GoldenGate Bridge w San Francisco, samochody, których karoseria błyszczy w słońcu, czy słynny napis na wzgórzach Hollywood. Za pomocą prostego znaku, niewielkiego wycinku zapamiętanej rzeczywistości, artysta, w niezwykle celny i syntetyczny sposób przedstawia odbiorcy samo sedno, subiektywne podsumowanie, wykształcającego się szczególnie od początku XX wieku, krajobrazu kulturalnego współczesnej Ameryki. Należy jednak zauważyć, że choć Piotr Szczur ukazuje amerykański krajobraz z perspektywy turysty, to jednak w jego obrazach odnajdujemy głębokie zrozumienie i osobisty stosunek do odwiedzonych przez niego miejsc. Pomimo oddalania się od realizmu a także fragmentarycznego sposobu kadrowania rzeczywistości, artysta jest w stanie ukazać widzowi unikatową atmosferę, charakterystyczny klimat czerwonychpustyń Arizony, pustych, międzystanowych dróg szybkiego ruchu czy tętniących życiem plaż Zachodniego Wybrzeża.Właśnie dlatego, obrazy z cyklu „Made in USA” kryją w sobie tak niezwykle intrygującą wieloznaczność interpretacyjną. Prawie każdy z nich może funkcjonować jednocześnie jako autonomiczny pejzaż, utrwalone świadectwo procesu ewolucji formalnej dzieł artysty, bardzo subiektywne przedstawienie zapamiętanego miejsca ale również znak, symbol Stanów Zjednoczonych jako całości.

.
.
.
.

(…) In the paintings from the American cycle by Piotr Szczur, the viewer can often only see isolated artifacts, short quotes from a broader context, cropped fragments of small and large United States structures: a billboard greeting travelers entering Utah, a single span of San Francisco’s Golden Gate Bridge, cars whose silhouettes shine in the sun, or the famous inscription on the Hollywood hills. By means of a simple sign, a small section of the remembered reality, the artist presents the recipient with the very essence, a subjective summary of the cultural landscape of modern America that has developed especially from the beginning of the twentieth century. However, it should also be noted that, although Piotr Szczur shows the American landscape from the perspective of a tourist, in his paintings we find a deep understanding and personal relation to the places he visited. Despite moving away from realism and the fragmented way of framing reality, the artist is able to show the viewer a unique atmosphere: the characteristic climate of Arizona’s red deserts, empty interstate highways, or the bustling beaches of the West Coast. That is why the paintings from the “Made in USA” series contain such an extremely intriguing interpretive ambiguity. Almost every one of them can function simultaneously as an autonomous landscape, a fixed testimony of the process of formal evolution of the artist’s works, a very subjective representation of the remembered place, and also a sign, a symbol of the United States as a whole.

Marcin Krajewski
#paintingsamerica

CZERWONY MOST 120X100cm olej/płótno 2019
https://www.saatchiart.com/art/Painting-A-red-bridge/1232665/6391799/view

DROGA POD CHMURAMI, 100x100, olej-płótno, 2019
https://www.saatchiart.com/art/Painting-A-road-under-the-clouds/1232665/4998299/view

HOLLYWOOD, 100x100cm, olej-płótno, 2019
https://www.saatchiart.com/art/Painting-Hollywood/1232665/4998293/view

HISTORIC 66 50x50cm olej/płótno 2019
https://www.saatchiart.com/art/Painting-Historical-66/1232665/6764691/view

WELCOME TO UTAH 100x100cm olej/płótno 2019

CZERWONE NIEBO 120x100cm olej-płótno 2018
https://www.saatchiart.com/art/Painting-A-red-sky/1232665/4986251/view

UFO BAR 100x100cm olej/płótno 2018 https://www.saatchiart.com/art/Painting-Ufo-bar/1232665/4986305/view

NAD OCEANEM 100x150cm olej/płótno 2018

AMERYKAŃSKI SEN 100x100cm olej płótno 2017

NAŚWIETLANIE 80x80cm olej/płótno 2019
https://www.saatchiart.com/art/Painting-Irradiation/1232665/6387639/view

NOCNA JAZDA 80x80cm olej-płótno 2017

WSCHÓD 100x100cm olej/płótno 2017

WJAZD DO MIASTA 100x100cm olej/płótno 2017

ODBICIA 80x120cm olej/płótno 2017

YOSEMITE 40x60cm olej-płótno 2016

NAGŁY CIEŃ 80 x120cm olej-płótno 2017

WARSZTAT 80x120cm olej-płótno 2017

BIAŁY DOM 100x150cm olej-płótno 2016

POCZTA PRZY ROUTE 66 100x150cm olej-płótno 2016